LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Почетак
  • Стручна јавност
  • Наставна делатност

Наставна делатност

Институт за плућне болести Војводине обавља научно-истраживачку и образовну делатност.

Наставна је база Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, у оквиру које се одвија  настава на српском и енглеском језику  за студенте опште медицине, стоматологије, фармације, медицинске рехабилитације, радиолошке технологије, здравствене неге,  последипломска настава и активности за стицање здравствених специјализација из интерне медицине, опште медицине, хирургије, ургентне медицине, патологије, радиологије, медицинске рехабилитације, клиничке фармакологије и фармације, уже специјализације из пулмологије и онкологије и за стицање академских звања мастера и доктора наука (студије  другог и трећег степена).

На  Клиникама и Службама се спроводи практична активност за медицинске сестре-техничаре, радиолошке и лабораторијске техничаре, физиотерапеуте и за ученике средњих медицинских школа.

У Институту је запослено 117 доктора медицине, 49 има звање доктора медицинских наука.

Звање наставника или сарадника на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду има 34 доктора, запослених у Институту за плућне болести Војводине (мај 2022. године).

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567