LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за микробиолошку дијагностику

Служба за микробиолошку дијагностику је организациона јединица Института која се бави клиничком микробиологијом и имунологијом. Клиничка микробиологија има јединствену улогу везану за успешно лечење инфективних болести. Дијагностички поступци и добијени резултати испитивања значајни су за постављане етиолошке дијагнозе, те рационалну и ваљану антибиотску терапију.

Микробиолошка испитивања клиничких узорака се раде у складу са међународним стандардом за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2016, што је и потврђено сертификатом о акредитацији, који је доделило Акредитационо тело Србије - АТС.

Делатност Службе обављају:

  • три лекара специјалиста микробиологије, који су доктори медицинских наука

  • тринаест лабораторијских техничара

  • три перачице/спремачице

Лабораторијске активности Службе за микробиолошку дијагностоку одвијају се у следећим лабораторијама:

  • лабораторија за дијагностику бактеријских и гљивичних инфекција из различитих клинички значајних узорака;

  • лабораторија за микобактерије;

  • лабораторија за хемокултуре и контролу стерилности;

  • лабораторија за имунологију;

  • лабораторија за вирусолошка испитивања

  • лабораторија за припрему хранљивих подлога и стерилизацију.

Основна делатност Службе је изолација и идентификација бактерија, које су узрочници бактеријских инфекција. Изолација и идентификација узрочника се раде конвенционалним микробиолошким методама, комерцијалним биохемијским тестовима и аутоматизованим методама (Vitek 2, Biomerieux). Тестирање осетљивости узрочника на антибиотике се ради помоћу диск-дифузионе методе и градијента концентрације (Е-тест) за поједине антибиотике И на аутоматизованом апарату, по смерницама стандарда, које препоручује Европски комитет за испитивање осетљивости на антибиотике (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). У микробиолошкој дијагностици се примењује савремени апарат за континуирано праћење хемокултура, BacT/Alert систем.

У дијагностици микобактеријских обољења осим културе на чврстој подлози по Lowenstein-Jensenu, користи се и BACTEC MGIT 960 аутоматизовани сyстем за изолацију и извођење теста осетљивости на антитуберкулотике. Апарат омогућује скраћење времена у дијагностици оболења изазваних бактеријама из рода Mycobacterium.

У лабораторији се изводи QantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) дијагностички тест, који је индиректан тест за доказивање инфекције комплексом бактерија M. tuberculosis.

Лабораторија је истовремено и лабораторија III нивоа за дијагностику туберкулозе и регионална за подручје целе Војводине, пошто се идентификација до нивоа врсте и тест резистенције за M. tuberculosis. пади искључиво у овој лабораторији.

У имунолошкој лабораторији се осим имунодијагностике реуматских и аутоимуних обољења, најсавременијом техником помоћу Uni Cap 100 апарата, испитују групни инхалаторни и нутритивни алергени и одређује еозинофилни катјонски протеин, који прати ток и ефекат лечења упале.

У Служби се раде вирусолошка испитивања, значајна за плућне болести. Ова испитивања се врше ЕЛИСА техником, помоћу које се одређују IgM и IgG антитела за вирусе: Adeno, Cytomegalo, Influenza тип A и B, Coxackie и бактерије: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, као и за гливицу Aspergillus fumigatus. Овом техником се доказује Aspergillus galaktomanan антиген из серума и бронхоалвеоларне лаваже (БАЛ).

У лабораторији за израду хранљивих подлога се праве све врсте основних и специјалних подлога, пуфера и раствора за потребе Службе.

Служба за микробиолошку дијагностоку има значајну улогу у програму контроле болничких инфекција. Прати се учесталост појединих узрочника и стање резистенције на антибиотике у болничкој средини, као и надзор над болничком хигијеном, стерилизацијом и дезинфекцијом.

Сертификат лабораторија

 

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Службе:

др сци. мед. Мирјана Хаднађев

Главни лабораторијски техничар: Јелка Орловић

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567