LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за радиотерапију

Служба за радиотерапију, смештена је у новој згради Каменице 2, званично је почела са радом 1. септембра 2016. године.

У Служби за радиотерапију тренутно је запослено четворо лекара, од тога два лекара специјалиста радиолога онколога и два лекара на специјализацији из радијационе онкологије, седморо виших радиолошких техничара и два медицинска физичара.

SAM 01611

Од радиотерапијске опреме, Служба за радиотерапију поседује:

-    ЦТ симулатор – 24-слајсни Сименсов ЦТ симулатор, на коме се врши ЦТ снимање болесника, у тачно одређеној позицији уз помоћ опреме за имобилизацију, идентично, управо како ће се и зрачити на линеарном акцелератору,те врши РТ рекострукција добијених имаге-а,

-    Систем за планирање радиотерапије Monaco – врло сложен и моћан компјутерски софтевер, на који се са ЦТ симулатора експортују реконструисани ЦТ снимци, на којима затим  лекар специјалиста врши делинеацију одређених волумена (тумор, регионални лимфни чворови и ризични органи) а медицински физичар на основу инструкције лекара врши аранжман зрачних снопова, строго поштујући одређена ограничења (колико околна здрава ткива и органи смеју да приме дозу зрачења и хомогена озраченост тумора дозом коју је преписао лекар),

-    Информационо верификациони систем Моsaiq – сложени софтвер, којим је цео РТ  систем повезан у једно затворено коло – којим круже  информације о пацијенту, план зрачења пацијента  са система за планирање, уз помоћ кога се врши зрачење пацијента и верификација плана пацијента на апарату за зрачење,

-    1 високоенергетски линеарни акцелератор Versa HD, фирме Електа, који омогућује фотонско и електронско зрачење различитих енергија, на коме виши радиолошки техничари спроводе верификацију плана, те сам зрачни третман пацијента уз сарадњу са лекарем специјалистом,те QА процедуре које спроводе медицински физичари.

Потребно је нагласити изузетан значај тимског рада лекара, медицинског физичара и вишег радиолошког техничара, који је неопходан за успешно спровођење планираног лечења болесника.

SAM 01251


РАДИОТЕРАПИЈА

У Служби за радиотерапију спроводи се радиотерапија код болесника оболелих од рака плућа, а на основу одлуке Онколошке комисије Инстутута за плућне болести Војводине.

Радиотерапија се може спроводити самостално, или у комбинацији са другим видовима лечења, хирургијом и системском терапијом. У односу на хируршко лечење може бити преоперативна и постоперативна, а у односу на хемиотерапију, секвенциона (након хемиотерапије) или конкомитантна (хемиоирадијација).

Радиотерапија такође, може бити радикална и палијативна. Радикална или куративна се спроводи са циљем комплетног уништења тумора, док се палијативна радиотерапија спроводи код узнапредовалих стадијума болести, у циљу олакшања тегоба болеснику (смањење болова, заустављање крварења, олакшања дисања).

Када Онколошка комисија донесе одлуку за зрачну терапију, болесник је на списку за зрачење у ЗИС-у (здравствени информациони систем Института за плућне болести Војводине). Према том списку, болесници се заказују за ЦТ за планирање радиотерапије.

У заказаном термину, болесник прво долази у радиолошку амбуланту са траженим налазима: комплетна медицинска документација, нови налази ККС, уреа и креатинин. Лекар специјалистарадијациони онколог још једном проверава медицинску документацију, обавља разговор са болесником, по потреби врши клинички преглед болесника и информише га о даљим поступцима и могућим компликацијама у току зрачне терапије. Овом приликом се одређује да ли ће се зрачна терапија спроводити у болничким или амбулантним условима.

Уколико су сви медицински параметри задовољени, лекар специјалиста упућује болесника на ЦТ за планирање одређене регије и издаје извештај о обављеној процедури. Након урађеног ЦТ-а, лекар специјалиста прегледа ЦТ снимке и одлучује, да ли се наставља са процедуром. Болесник се затим упућује кући. На основу урађеног ЦТ-а одређене регије (грудни кош, глава, кичма, карлица) приступа се планирању радиотерапије у коме учествује лекар специјалиста радијациони онколог и медицински физичар. Када је планирање завршено, приступа се провери плана у коме учествује лекар специјалиста и медицински физичар. Након провере и усвајања плана, подаци плана се пребацују преко Мосаиq информационог система у софтвер линеарног акцелератора и тада је све спремно за зрачење болесника.

Након тога се болесник  се телефоном обавештава о термину започињања зрачне терапије. Уколико се болесник зрачи у хоспиталним условима, пре започињања зрачења, болесник се хоспитализује. Уколико се зрачи амбулантно, долази на зрачење у уговореном термину.

У Служби за радиотерапију Института за плућне болести, болесници оболели од рака плућа се рутински третирају 3Д конформалном радиотерапијом. Недавно смо усвојили једну од напредних техника зрачне терапије: ИМРТ – интензитетом модулисана радиотерапија, а у плану нам је да ускоро започнемо јос једну напредну технику, ВМАТ – волуметријски модулисана лучна терапија. 3Д конформална радиотерапија обогућава примену квалитетне радиотерапије за наше болесника, али ће ове две нове напредне технике знатно повећати ктвалитет радиотерапије болесника оболелих од рака плућа, у Институту за плућне болести Војводине.

Отварањем Служби за радиотерапију, Институт за плућне болести Војводине је сада у могућности да обезбеди комплетно лечење болесника оболелих од рака плућа.

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Службе:

мр сци. мед. Татјана Бошковић

Главни радиолошки техничар: Љиљана Лончарски

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567