LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Почетак
  • ИНСТИТУТ
  • Клиника за туберкулозу и интерстицијумске болести плућа

Клиника за туберкулозу и интерстицијумске болести плућа

Основне делатности Клинике су дијагностика и лечење болести плућног интерстицијума међу којима је најчешћа идиопатска плућна фиброза као и дијагностика и лечење грануломатозних болести међу којима су две најчешће саркоидоза и туберкулоза. На туберкулозу данас отпада свега око 15% капацитета Клинике, захваљујући смањењу стопе обољевања од ове болести на 14/100.000 у Војводини током последњих 12 година.
На Клиници је запослено 9 лекара – 1 пулмолог, 1 интерниста, 4 пнеумофтизиолога, 1 лекар на специјализацији из интерне медицине и 2 клиничка лекара. Од ових лекара су доктори наука, од којих је 1 редован професор и 2 ванредна професора. На клиници раде 23 медицинске сестре, од тога 1 главна сестра, 4 сестре одсека, 3 терапеута и 15 сестара у смени.

Клиника за туберкулозу и интерстицијумске болести плућа има капацитет од 62 постеље. Располаже са 17 болесничких соба, од којих су 7 шестокреветне, а 10 двокреветне. Свака соба има своје купатило, а све болесничке собе су опремљене централним кисеоником и клима уређајима. Током 2016. године на Клиници је лечено 1159 болесника који су остварили 19. 483 болесничких дана, а просечна дужина лечења је износила 17 дана.

Октобра 2014. године је основан Одсек за изолацију заразних туберкулозних болесника, кога чине 3 болесничке собе са укупним капацитетом 9 болесника. Овај Одсек је физички одвојен од осталог дела Клинике и у њему се у потпуности спроводе мере контроле ТБ инфекције у складу са Стандардним оперативним процедурама.

До 1. априла 2015. године у току је био десетогодишњи пројекат “Контрола туберкулозе у Србији“. Сви лекари клинике су били укључени у овај пројекат као чланови експертског тима, супервизори, едукатори. Едукације свих профила запослених на Клиници се спроводе у складу са планом и програмом едукација. Посебна пажња је обраћена на едукацију о мерама спречавања и сузбијања нозокомијалне инфекције бацилом туберкулозе, пред отварање одсека за изолацију. Овом едукацијом су били обухваћени и сви остали здравствени и помоћни радници ван клинике који у склопу свог посла имају потребе да улазе на одсек (сервирке, техничка лица, лаборанти), као и пацијенти и чланови њихових породица.

И по завршетку Пројекта контроле ТБ у Србији, лекари Клинике имају водећу улогу у контроли ове болести у Војводини, преко едукативних семинара, специјалних радионица, супервизијских посета установама у Војводини које лече туберкулозу, као и пружањем консултативних услуга преко Комисије за грануломатозне и интерстицијумске болести.

Од 01.01.2015. године у Институту за плућне болести Војводине почео да се примењује квантиферонски тест (QФТ тест). Овај тест се користи за детекцију латентне туберкулозне инфекције (ЛТБИ). За разлику од ППД теста овај тест је позитиван само у случајевима присутне инфекције са Микобактеријумом туберкулозе, а не и код примењене БЦГ вакцине. Тест се ради у Имунолошкој лабораторији Института за плућне болести Војводине. Предност ове методе доказивања ЛТБИ у односу на ППД тестирање је и у томе што је довољан само један долазак у лабораторију, а не две посете лекару у размаку од 72 сата као што је то код ППД тестирања.

Иако је Клиника основана превасходно за дијагностику и лечење туберкулозе, савремени трендови пада броја оболелих у Србији и Војводини довели су до тога да се Клиника све више усмерава на дијагностику и лечење како саркоидозе, тако и болести плућног интерстицијума. Због тога је и промењен назив Клинике. У овим болестима је током последње деценије дошло до значајних нових сазнања у вези дијагностике и лечења, те се лекари Клинике све више усмеравају и усавршавају и у тим областима.

У складу са тим је и препознавање мултидисциплинарног приступа дијагностици и лечењу болести плућног интерстицијума и оснивање Комисије за грануломатозне и интерстицијумске болести коју чине клиничари пулмолози/пнеумофтизиолози Клинике, радиолог и патолог. Ова Комисија доноси коначне одлуке о дијагностици и лечењу активне и латентне туберкулозе, саркоидозе и осталих грануломатозних и интерстицијумских болести. На комисији се разматрају случајеви како лежећих тако и амбулантних болесника који се могу слати по препоруци регионалног пнеумофтизиолога/пулмолога или лекара неке друге специјалности који се бави лечењем системских болести које могу захватити и плућни интерстицијум (имунолог, реуматолог итд.). Комисија ради уторком и четвртком од 11 часова, а заказивање прегледа је преко Амбуланте за контролне прегледе Института (021/4805114).

Сви здравствени радници клинике се непрекидно усавршавају у областима свога рада преко едукативних семинара, стручних састанака и конгреса у земљи и иностранству, на којима учествују не само као слушаоци, него и као активни учесници преко организовања семинара и симпозијума, уводних предавања, оралних и постер презентација.

 

Протокол за први преглед на клиници - Преуѕми документ

 

Одељење за ТБЦ

Одељење за интерстицијумске болести плућа

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Клинике:

Проф. др сци. мед. Μирислав Илић

Главна сестра Клинике: Крстана Алексић

 

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567