LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за патофизиологију дисања и респираторне поремећаје током спавања

Центар за патофизиологију дисања и респираторне поремећаје током спавања се састоји из два одсека чија делатност обухвата дијагностичке и терапијске процедуре доминантно плућних болести, али и испитивање и праћење болести других органских система које дају последице у виду респираторних симптома.

Процедуре које се спроводе у Центру поштују стандарде актуелних европских и светских водича из области респираторне медицине (European Respiratory Society, American Thoracic Society, American Academy of Sleep Medicine и др). Лекари Центра се баве првенствено дијагностиковањем и лечењем опструктивних болести плућа, у које спадају хронична опструктивна болест плућа и астма, али су укључени у дијагностику практично свих плућних и ванплућних болести које утичу на поремећај дисајне функције. На основу резултата функционалног испитивања процењују операбилност и дозвољени ниво ресекције плућног паренхима код болесника код којих је индиковано оперативно лечење и процењују ризик за спровођење операција у општој анестезији код болесника са ванплућним болестима. Такође, врше процену радне способности болесника из аспекта плућне функције за потребе инвалидске комисије. Посебна област којом се баве лекари Центра је дијагностиковање и лечење нерегуларности дисања током спавања, при чему је најчешћа из ове групе болести sleep apnea.

Одсек за патофизиологију дисања је опремљен савременим апаратима који омогућују спровођење једноставних и сложених дијагностичких метода које обухватају: спирометрију, телесну плетизмографију, бронходилататорни тест, бронхопровокативни тест, одређивање капацитета дифузије плућа (трансфер фактора), импулсну осцилометрију, индуковани спутум, гасну анализу, тестове оптерећења, спироергометрију и електрокардиографију. Одсек поседује савремене дијагностичке апарате компаније CareFusion – један основни апарат на којем се спроводи спирометрија са бронходилататорним тестом и два сложенија система за испитивање комплетне плућне функције што укључује спирометрију и телесну плетизмографију, али такође омогућује извођење бронходинамских тестова, импулсне осцилометрије и одређивање капацитета дифузије плућа. Најсложенији преглед који се обавља у Одсеку је спироергометрија и за ове потребе се користи савремени MasterScreen CPX спироергометар. Анализа артеријализоване и артеријске крви се може обавити у мировању и након теста оптерећења, а за ове потребе су обезбеђени апарати компанија Simens и Roche са проширеним спектром параметара који могу да буду одређени.

Више података о Одсеку за патофизиологију дисања можете пронаћи на линку испод текста.

Контакт телефон Одсека је 021/4805202.

Untitled

 

Одсек за респираторне поремећаје током спавања се бави дијагностичким и терапијским процедурама код пацијената код којих је постављена сумња на sleep apneu. У Oдсеку се спроводи полисомнографија и респираторна полиграфија које представљају методе којима се утврђује постојање ове болести. У дијагностици се користе савремени апарати произвођача Viasys. Испитивање може да буде спроведено у болничким условима, траје око 24 часа, и у овом случају се спроводи полисомнографија. У амбулнтним условима се може спровести респираторна полиграфија која подразумева да се пацијент у Одсеку обучи и припреми за снимање које ће бити обављено код његове куће током уобичајеног ноћног спавања уз преносиви (портабилни) апарат. Анализом прикупљених података поставља се дијагноза опструктивне или централе sleep apnee, а потом се врши одабир најсврсисходнијег терапијског средства сходно карактеру и тежини поремећаја, као и постојању придружених болести при чему су од посебног значаја болести кардиоваскуларног, ендокриног, гастроинтестиналног и респираторног система. Болесницима се препоручују апарати за неинвазивну вентилацију, или интраорални апликатори уколико је болест благог степена. У Oдсеку је могуђе урадити и капнографију и 24-часовну пулсну оксиметрију – методе за праћење тренда концентрације угљен-диоксида и сатурације хемоглобина кисеоником; ови прегледи имају посебан значај год гојазних особа код којих може да постоји поремећај који се назива хиповентилациони синдром гојазних.

Више података о Одсеку за респираторне поремећаје током спавања можете пронаћи на линку испод текста, као и на сајту http://medicinasna.50webs.com. Контакт телефон Одсека је 021/4805355.

sleep

 

Сем здравствене делатности, запослени у Центру се бави образовном и научноистраживачком делатношћу. Проф. др Иван Копитовић и Доц. др Марија Вукоја су чланови Катедре за интерну медицину Медицинског факутлета Универзитета у Новом Саду и учествују у извођењу теоријске и практичне наставе на овој Катедри. Проф. др И. Копитовић је уредник књиге „Интерна медицина за студенте здравствене неге“ – савременог уџбеника конципираног посебно за студенте образовног профила Здравствена нега, као и монографије „Респираторни поремећаји током спавања“ која анализира ову специфичну област медицине.

Лекари Центра имају знатан број научних публикација објављених у врхунским и истакнутим међународним часописима, активно учествују на конгресима како као излагачи научних радова тако и као предавачи по позиву; учествују у пројектима од интернационалног значаја и стекнутим знањем врше континуирану едукацију здравственог особља.

Такође, лекари Центра у сарадњи са Европским Респираторним Удружењем (European Respiratory Society, ERS) на годишњем нивоу организују Европску школу спирометрије „Тhe ERS spirometry training programme“ – курс акредитован од стране ERS-а чији полазници стичу ERS Spirometry Driving Licence диплому