LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за патофизиологију дисања и респираторне поремећаје током спавања

Служба за патофизиологију дисања и респираторне поремећаје током спавања се састоји из два одсека чија делатност обухвата дијагностичке и терапијске процедуре доминантно плућних болести, али и испитивање и праћење болести других органских система које дају последице у виду респираторних симптома.

Процедуре које се спроводе у Служби поштују стандарде актуелних европских и светских водича из области респираторне медицине (European Respiratory Society, American Thoracic Society, American Academy of Sleep Medicine и др). Лекари Службе се баве првенствено дијагностиковањем и лечењем опструктивних болести плућа, у које спадају хронична опструктивна болест плућа и астма, али су укључени у дијагностику практично свих плућних и ванплућних болести које утичу на поремећај дисајне функције. На основу резултата функционалног испитивања процењују операбилност и дозвољени ниво ресекције плућног паренхима код болесника код којих је индиковано оперативно лечење и процењују ризик за спровођење операција у општој анестезији код болесника са ванплућним болестима. Такође, врше процену радне способности болесника из аспекта плућне функције за потребе инвалидске комисије. Посебна област којом се баве лекари Службе је дијагностиковање и лечење нерегуларности дисања током спавања, при чему је најчешћа из ове групе болести sleep apnea.

Одсек за патофизиологију дисања је опремљен савременим апаратима који омогућују спровођење једноставних и сложених дијагностичких метода које обухватају: спирометрију, телесну плетизмографију, бронходилататорни тест, бронхопровокативни тест, одређивање капацитета дифузије плућа (трансфер фактора), импулсну осцилометрију, индуковани спутум, гасну анализу, тестове оптерећења, спироергометрију и електрокардиографију. Одсек поседује савремене дијагностичке апарате компаније CareFusion – један основни апарат на којем се спроводи спирометрија са бронходилататорним тестом и два сложенија система за испитивање комплетне плућне функције што укључује спирометрију и телесну плетизмографију, али такође омогућује извођење бронходинамских тестова, импулсне осцилометрије и одређивање капацитета дифузије плућа. Најсложенији преглед који се обавља у Одсеку је спироергометрија и за ове потребе се користи савремени MasterScreen CPX спироергометар. Анализа артеријализоване и артеријске крви се може обавити у мировању и након теста оптерећења, а за ове потребе су обезбеђени апарати компанија Simens и Roche са проширеним спектром параметара који могу да буду одређени.

Више података о Одсеку за патофизиологију дисања можете пронаћи на линку испод текста.

Контакт телефон Одсека је 021/4805202.

Untitled

 

Одсек за респираторне поремећаје током спавања се бави дијагностичким и терапијским процедурама код пацијената код којих је постављена сумња на sleep apneu. У Oдсеку се спроводи полисомнографија и респираторна полиграфија које представљају методе којима се утврђује постојање ове болести. У дијагностици се користе савремени апарати произвођача Viasys. Испитивање може да буде спроведено у болничким условима, траје око 24 часа, и у овом случају се спроводи полисомнографија. У амбулнтним условима се може спровести респираторна полиграфија која подразумева да се пацијент у Одсеку обучи и припреми за снимање које ће бити обављено код његове куће током уобичајеног ноћног спавања уз преносиви (портабилни) апарат. Анализом прикупљених података поставља се дијагноза опструктивне или централе sleep apnee, а потом се врши одабир најсврсисходнијег терапијског средства сходно карактеру и тежини поремећаја, као и постојању придружених болести при чему су од посебног значаја болести кардиоваскуларног, ендокриног, гастроинтестиналног и респираторног система. Болесницима се препоручују апарати за неинвазивну вентилацију, или интраорални апликатори уколико је болест благог степена. У Oдсеку је могуђе урадити и капнографију и 24-часовну пулсну оксиметрију – методе за праћење тренда концентрације угљен-диоксида и сатурације хемоглобина кисеоником; ови прегледи имају посебан значај год гојазних особа код којих може да постоји поремећај који се назива хиповентилациони синдром гојазних.

Више података о Одсеку за респираторне поремећаје током спавања можете пронаћи на линку испод текста, као и на сајту http://medicinasna.50webs.com. Контакт телефон Одсека је 021/4805355.

sleep

 

Сем здравствене делатности, запослени у Центру се бави образовном и научноистраживачком делатношћу. Проф. др Иван Копитовић и Доц. др Марија Вукоја су чланови Катедре за интерну медицину Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду и учествују у извођењу теоријске и практичне наставе на овој Катедри. Проф. др И. Копитовић је уредник књиге „Интерна медицина за студенте здравствене неге“ – савременог уџбеника конципираног посебно за студенте образовног профила Здравствена нега, као и монографије „Респираторни поремећаји током спавања“ која анализира ову специфичну област медицине.

Лекари Центра имају знатан број научних публикација објављених у врхунским и истакнутим међународним часописима, активно учествују на конгресима како као излагачи научних радова тако и као предавачи по позиву; учествују у пројектима од интернационалног значаја и стекнутим знањем врше континуирану едукацију здравственог особља.

Такође, лекари Центра у сарадњи са Европским Респираторним Удружењем (European Respiratory Society, ERS) на годишњем нивоу организују Европску школу спирометрије „Тhe ERS spirometry training programme“ – курс акредитован од стране ERS-а чији полазници стичу ERS Spirometry Driving Licence диплому, што чини овај догађај јединственим у земљи и окружењу. Овај курс се од 2014. године одржава на Институту и редовно окупља велики број полазника. Више информација можете пронаћи на сајту http://hermes.ersnet.org/activities/2012-03-15-09-52-59/upcoming-courses-spirometry.html.

skola

 

Здравствене раднике и сараднике Центра чине: проф. др Иван Копитовић (интерниста – пулмолог), доц. др Марија Вукоја (интерниста – пулмолог), др сц. мед. Мирјана Јованчевић Дрвеница (пнеумофтизиолог – алерголог), др Драгана Миличић (лекар на специализацији интерне медицине); 15 медицинских сестара-техничара и 1 дипломирани биолог. Начелник центра је проф. др И. Копитовић, шеф Одсека за патофизиологију дисања је доц. др М. Вукоја, шеф Одсека за респираторне поремећаје током спавања је др сц. мед. М. Јованчевић Дрвеница. Главни сестра Центра је Јованка Ћојановић.

Контакт телефон Центра је 021/4805202.

 

Одсек за патофизиологију дисања

Одсек за респираторне поремећаје током спавања

 

 

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Службе:

Проф. др сци. мед. Иван Копитовић

Главна сестра Центра: Јованка Ћојановић

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567