LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Права и дужности пацијената

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА

Закон о правима пацијената дефинише права пацијента, а она га јасно постављају у средиште пружања здравствених услуга.

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на превентивне мере
 • Право на квалитет пружања ѕдравствене услуге
 • Право на беѕбедност пацијента
 • Право на обавештење
 • Право на слободан иѕбор
 • Право на друго стручно мишљење
 • Право приватност и поверљивост
 • Право на пристанак
 • Паво на увид у медицинску документацију
 • Право на поверљивост података о здравственом стању
 • Право пацијента којуи учествује у медицинском истраживању
 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 • Право на олакшавање патње и бола
 • Право на поштовање пацијентовог времена
 • Право на приговор
 • Право накнаду штете

ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА:

 • Одговорност пацијената за лично здравље
 • Одговорност пацијената према другим корисницима здравсвених услуга
 • Одговорност пацијената према здравсвеним радницима, односно здравственим сарадницима

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада, заштитнику осигураника или саветнику за заштиту права пацијената.

Осим пацијента, право на приговор има родбина пацијента, односно његов законски заступник.

 

 

Закон о правима пацијента

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567