LogoHeader2

LogoHeadermobilna

 • Home
 • About us
 • Principles and Objectives

Принципи и циљеви

ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ

 • Пацијенти у фокусу нашег деловања.
 • Примена принципа добре клиничке праксе
 • Едукација на највишем нивоу
 • Развој образовне и научно-истраживачке делатности у циљу побољшања превенције, дијагностике, лечења и праћења болесника
 • Систем заједничких вредности за све запослене
 • Принцип једнакости и правичности у развоју каријере запослених и награђивању за остварене резултате
 • Принцип пословања доброг домаћина
 • Принцип сталног напретка и стремљење ка највишем могућем нивоу здравствене заштите наших пацијената

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
                         за период од 2020. до 2024. године
 • Проширење просторног капацитета ИПБВ и реконструкција постојећих организационих јединица
 • Рано откривање карцинома плућа
 • Унапређење квалитета услуга и увођење нових метода дијагностике лечења - нових медицинских технологија
 • Набавка нове и замена постојеће медицинске опреме која је дотрајала
 • Побољшање квалитета безбедности пацијената и запослених
 • Унапређење организације и квалитетеа услова рада
 • Развој информационих технологија у служби унапређења квалитета рада и услуга
 • Развој људских ресурса - компетентни и задовољни запослени
 • Развој научно-истраживачке делатности у улози превенције обољевања, унапређења метода дијагностике и лечења, као и побољшања квалитета живота опште популације

 

Сремска Каменица, април 2022. г.

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567